Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır!


Yurtdışı Vatandaşlar Bursları Nedir ?


1. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları


Ülkemizden yurtdışına göç eden yaklaşık 6 milyon vatandaşımız, bulundukları ülkelerin toplumsal hayatında önemli bir yere sahip oldukları gibi, eğitim ve akademik hayattaki varlıklarıyla da öne çıkmaktadırlar. Farklı sahalarda yetişen akademisyenler bulundukları toplumlara önemli katkılar sundukları gibi, Türk toplumu içerisinde de örneklik teşkil etmektedirler. Bilhassa sosyal ve insani bilimler merkezli, Türkiye kökenli göçmenlerin toplumsal katılımdan sağlık sorunlarına kadar farklı alanlarda gerçekleştirilen araştırmalarla, bilim dünyasına da önemli veriler sunmaktadırlar.  

2. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları Hedefleri

Yurtdışı Vatandaşlar Bursları, yurtdışında yaşayan toplumumuzun bulundukları ülkelerin eğitim, kültür ve akademik hayatlarına katılımlarını ve başarılarını desteklemek üzere hayata geçirilmiştir. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları temel olarak aşağıdaki hususları hedeflemektedir:

·         Yurtdışında yaşayan Türkiye kökenli göçmenler üzerine yapılan akademik araştırmaları                               desteklemek, niteliğini arttırmak ve koordinesini gerçekleştirmek,
·          Yurtdışında yaşayan Türk toplumunun akademik başarılarını desteklemek,
·         Türk toplumunun bulundukları ülkelerdeki akademik ve entelektüel hayata katılımlarını                             desteklemek,
·         Yurtdışında uzun vadeli olarak toplumumuzun ihtiyaç duyduğu sahalarda yönlendirici rol model                 insanların yetişmesini sağlamak,
·         Muhatap ülkelerle akademik ilişkileri geliştirmek ve araştırmaları paylaşmak.  

3. Yurtdışı Vatandaşlar Bursları 2014-2015 Yılı

Başkanlık, Komisyon tarafından belirlenen ülkelerde, ilan edilen konu ve alanlarda araştırma bursları verir. Komisyon tarafından araştırma alan ve ülkeleri her yıl yeniden belirlenir. Burslar en fazla on iki ayı kapsar.
  2014-2015 yılı programı kapsamında burslar aşağıdaki üç alanda verilecektir:           

a)
Yüksek Lisans Araştırma Bursları: Bir üniversitede yüksek lisans programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez döneminde bulunan öğrencilere, ilan edilen alan ve konularda verilen destek burslarıdır.
           

b) Doktora Araştırma Bursları:
Bir üniversitede doktora programına kayıtlı, ders dönemini tamamlamış ve tez döneminde bulunan öğrencilere, ilan edilen alan ve konularda verilen destek burslarıdır.

c) Doktora Sonrası
Araştırma Bursları: Doktorasını tamamlamış araştırmacıların, Başkanlıkça belirlenen alan ve ilan edilen konularda gerçekleştirecekleri araştırmalarına verilen destek burslarıdır.