Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır!


Değerlendirme ve Seçim


1. Değerlendirme


Başkanlık tarafından internet sitesinde, belirtilen tarihe kadar yapılan başvurular, öncelikle Komisyon tarafından ön incelemeye tabi tutulur. Eksik belge ile yapılan veya başvuru koşullarını taşımayan adaylara ait başvurular değerlendirmeye alınmaz.  Değerlendirmede başvuruda bulunan adaylar,

·      en son mezun oldukları okul ve mevcut durumda devam ettikleri alanlarda elde ettikleri transkript            not ortalamaları,
·      niyet mektupları,
·      araştırma projeleri,
·      danışman akademisyen referans mektupları dikkate alınarak değerlendirilir. Değerlendirme,                      akademisyenlerin dâhil olduğu Komisyon tarafından gerçekleştirilir.  

2. Mülakat Süreci

Değerlendirmeyi geçen adaylar, Burs Komisyonu tarafından belirlenen yer ve zamanda mülakata çağırılır. Mülakat, adayların

·          akademik ve entelektüel yetkinlikleri,
·          araştırma projesine ilgi ve hakimiyetleri,

dikkate alınarak Mülakat Heyeti tarafından gerçekleşir. Burs almaya hak kazanan araştırmacılar Komisyon tarafından mülakatta başarılı olarak değerlendirilen adaylar arasından seçilir.

3. Seçim ve Sonuç 

Başvuru tarihinden en geç üç ay içerisinde değerlendirme süreci tamamlanır. Desteklenecek adaylar Başkanlık onayı ile kesinleşir. Sonuçlar elektronik posta yoluyla adaylara bildirilir. Destek almayı hak eden adaylar burs taahhüt evrakını imzalayarak gerekli evrakları Başkanlığa sunduktan sonra bursluluk işlemleri başlar.