Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır!


I. Araştırmaya Konu Ülkeler

Araştırmalar, aşağıda yer alan ülkelerden herhangi birisini konu edinmelidir:   
Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Avusturya, Belçika, İtalya, İsviçre, Lüksemburg, Malta, Lihtenştayn, Malta, İspanya, Portekiz, İrlanda, İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Kanada, ABD, Avustralya.  

II. Araştırma Konuları


Burs programı kapsamında, aşağıda yer alan konu başlıkları doğrultusunda hazırlanan araştırmalar desteklenecektir. Adaylar, bu konu başlıklarının herhangi birini kapsayan belirli bir araştırma konusunu projelendirmeleri gerekmektedir.  

1. Kimlik, Kültür ve Aidiyet Araştırmaları


·        
Aidiyet ve Kimlik

·        
Türkiye Kökenli Toplumun Aile Yapısı

·        
Dini ve Kültürel Hayat

·        
Sivil Toplum Kuruluşları


2. Eğitim Araştırmaları

·        
Çift Dilli Eğitim

·        
Türkçe Dil Bilgisi

·        
 Eğitim hayatında Türkiye kökenli öğrencilere yönelik araştırmalar

·        
Dini Eğitim

·        
Ülkelerin Uluslararası Öğrenci Siyaseti


3. Ayrımcılık ve Hak İhlalleri


·        
İslam Karşıtlığı

·        
Irkçılık ve Yabancı Düşmanlığı

·        
Eğitim ve Mesleki Hayatta Ayrımcılık

·        
Medyada Göçmenler ve Türkiye Algısı


4. Göç Araştırmaları


·        
Diaspora Araştırmaları

·        
Göç Tarihi Araştırmaları

·        
Göç Sosyolojisi

·        
Demografik Araştırmalar

·        
Göçmenler ve Girişimcilik

·        
Göçmen Politikaları

·        
Göçmen Toplumda Sosyal Sorunlar


5. Katılım Araştırmaları


·        
Siyasal Katılım: Fırsatlar, Engeller

·        
 Ekonomik Hayata  Katılım ve İstihdam

·        
Akademik ve Entelektüel Katılım


6. Hukuk Araştırmaları


·        
Uluslararası Hukuk ve Göçmenler

·        
Türkiye Kökenlilerin İç Hukuktan Kaynaklanan Statüsü

7. Akademik ve Entelektüel Durum


·        
Akademik Hayatta Türkiye Kökenliler

·        
Avrpa’da Türk toplumunun Düşünce Hayatına Yönelik Araştırmalar


8. Sanat ve Edebiyat Araştırmaları


·        
 Avrupa’da Türk Edebiyatı ve Sanatı

·        
Avrupa’da Türk Müziği

·        
Türkçe Basın ve Yayınlara Yönelik Araştırmalar

·        
Görsel Sanatlarda Göç ve Göçmenler


9. Üstün Başarı Destekleri

Hukuk, Siyaset, Sosyoloji, Psikoloji, Pedagoji, Tarih ve Türkoloji gibi sosyal bilim dallarında, yurtdışındaki Türk toplumunu ilgilendiren konularda araştırma yapan üstün başarılı araştırmacılara yönelik destek bursları