Burs Başvuru Sonuçları Açıklanmıştır!


Gerekli Belgeler :


Başvuruda bulunacak adayların, elektronik ortamda kaydetmesi gereken belgeler aşağıda yer almaktadır:

a.      
Tüm başvurular için istenen genel evraklar:


·        
Başvuru Formu

·        
Nüfus cüzdanı veya pasaport

·        
Mavi Kart

b.     
Yüksek lisans araştırma bursları için istenilen evraklar:


·        
Lisans diploması

·        
Lisans not belgesi (transkripti)

·        
Yüksek lisans öğrenci belgesi

·        
Danışman akademisyenden referans mektubu

·        
Niyet mektubu

·        
Araştırma projesi

c.      
Doktora araştırma bursları için istenilen evraklar:

·        
Yüksek lisans diploması

·        
Yüksek lisans not belgesi (transkripti)
·         Doktora öğrenci belgesi
·        
Yüksek lisans tezi

·        
Danışman akademisyenden referans mektubu

·        
Niyet mektubu

·        
Araştırma projesi

d.     
Doktora sonrası araştırma bursları için istenilen evraklar:


·        
Doktora diploması

·        
Doktora tezi

·        
Referans Mektubu

·         
Niyet Mektubu

·        
Araştırma projesi
  Başkanlık gerekli görülen hallerde başvuru sahibinden başvurusu ile ilgili             ek bilgi ve belge talep edebilir.

Yukarıda zikredilen evrakların asıllarını, mülakat esnasında aday yanında bulundurmalıdır.